Klimatet fortsatt på upphettning

“På sätt och vis är den dystra utvecklingen märklig. Att det har smugit sig in enstaka felaktigheter i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) har blivit mycket uppmärksammat. Men forskarnas bedömning har inte förändrats. Klimatuppvärmningen fortsätter, faran kvarstår.”

Klimatet fortsatt på upphettning

Annonser