31. Gå med i en förening

I Sverige har vi föreningar för nästan allt. Har du en idé, en vilja att göra nåt? Jag slår vad om att det redan finns en förening som gör det du vill. Du behöver alltså inte vara ensam med din idé eller fråga. Ofta har någon redan börjat tänka, så häng på och tänk tillsammans med dem. Jag är man och tycker att vi borde ha ett jämställt samhälle. Alltså gick jag häromdagen med i Män för jämställdhet, som jobbar med just det.

Ibland finns det inte precis en sån förening som man skulle vilja vara med i. Då får man starta den själv. Det är mycket enklare än det låter. När jag pluggade franska var vi några som gärna ville lära oss mer språk medan vi fikade tillsammans. Så då gick vi ihop några stycken och startade Franska föreningen. På så vis kunde vi få ut några hundralappar till fika och en lokal att hänga i.

I Sverige finns ofta möjlighet att från det offentliga få mötes- eller aktivitetslokal och föreningsbidrag för den som vill driva en fråga, utöva en sport eller ett fritidsintresse. Ta vara på den möjligheten och gör grejer tillsammans. Det är mycket roligare än att bara lita på att kommersiella företag kan leverera den lösning du behöver.

Mitt favoritexempel just nu är Väsby babysim, dit vi går med Signe varje lördag. Det är en ideell förening som drivs av oss föräldrar. Vi betalar en ganska liten slant varje termin och får vara med och bada med andras barn och deras föräldrar, under ledning av en förälder. Det skapar nya jämlika relationer mellan människor som hjälper varandra.

Leve föreningslivet!

Detta är inlägg 31 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.

Annonser

30. En bön om nöjdhet

Gud, lär mig att uppskatta vad jag har.
Ge mig insikt och klarsyn, så att jag kan vara tacksam för allt gott jag har.
Gör mig vaksam mot girighet och lär mig urskilja vad jag verkligen behöver.
Hjälp mig att se det goda hos min nästa och hos mig själv.
Amen

29. Vila i frid, Zaida

Jag kände aldrig Zaida Catalán personligen, men hon var en förebild när jag började engagera mig i Grön Ungdom 2008. I EU-valrörelsen 2009 var vi många som kampanjade för henne till Bryssel. Som hastigast mötte jag henne när jag stod i valstugan: energirik, glad och fokuserad.

När jag läser vad partikamrater skriver om henne, inser jag att världen har förlorat en exceptionell människa som stod upp och gjorde det hon trodde på, ända till det yttersta.
Många är ni som stod henne närmare och jag delar er förlust. Må vi minnas henne och fortsätta hennes kamp för mänskliga rättigheter. Vila i frid.

Detta är inlägg 29 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.

28. Spara 10 % av din inkomst

Så här några dagar efter löning vill jag tipsa om ett av de enklaste sätten att spara pengar: Lägg undan 10 % av din inkomst redan när du får lön. Gärna på ett konto du inte ser dagligen, kanske i en annan bank än ditt lönekonto. På så vis lockas du inte att använda pengarna i onödan.

Det passar förstås inte alltid, för ibland behöver man verkligen varenda krona. Men för många är det möjligt att lägga undan 10 % utan att märka jätteskillnad. På mindre än ett år har du sparat en hel månadslön att göra nåt för.

Detta är inlägg 28 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.

27. Hurra för första året med Signe

Skärmavbild 2017-03-27 kl. 19.24.50

Idag är det Signes första födelsedag. För ett år sen kom du till oss och vände livet uppochner på de mest fantastiska sätt. Aldrig förr har jag varit så uppfylld av kärlek, oro, trötthet och livet som den dagen när du kom. Vi har haft ett härligt år tillsammans och många fler ska det bli.

Vi har ett instagramkonto till Signe för släkt och vänner som vill följa vår vardag. Om du vill hänga lite med Signe och mig är du varmt välkommen att höra av dig, jag är pappaledig fram till sommaren och har mycket tid.

Detta är inlägg 27 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.

Skärmavbild 2017-03-27 kl. 19.26.47.png

 

26. Bilder av Maria

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds stora verk.

Ibland behövs inga egna ord, för andra har redan sagt dem. Om Jungfru Maria finns enormt mycket skrivet, sjunget och målat. Här är några favoriter. Fetningarna är mina.

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Första Samuelsboken kapitel 2, vers 1 – 10

Så bad Hanna: ”Mitt hjärta jublar över Herren, jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren, det finns ingen utom du, ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt, spara de fräcka orden, ty Herren är en Gud som vet allt, han väger varje gärning. Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. De som var mätta måste slava för brödet, de som hungrade vilar från mödan. Sju söner får den ofruktsamma, medan den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats. Ty jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trognas steg, men de onda går under i mörkret, av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiender krossas när den Högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder, åt sin konung ger han styrka, lyfter högt sin smordes spira.”

EPISTEL

Till de kristna i Kolossai kapitel 1, vers 15 – 20

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

EVANGELIUM

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 26 – 38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Detta är inlägg 26 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.

25. Säg ”Jag vet inte” oftare

Här kommer en sak jag försöker säga till mig själv: Det är okej att inte veta.

Särskilt som politiskt aktiv är det lockande att försöka ha ett svar på alla frågor. Det är lätt att försöka svara när någon frågar om något du inte har koll på, snarare än att erkänna: jag vet inte. 

Framför en tv-kamera blir många försiktiga och aktar sig för att påstå saker de inte har belägg för. Kanske mår vi bra av att testa samma förhållningssätt i alla sammanhang: att inte sprida rykten, gissa eller påstå saker med osäker källa. 

I denna tid av propaganda och desinformation tror jag vi alla gynnas av att vara försiktiga med vad vi påstår och tror oss veta. På så sätt bidrar vi till ett bättre samtal.

Jag tror också att det ligger en del i mansrollen att tro sig veta mycket och alltför självsäkert berätta det. Medveten om detta kan det vara skönt att pröva en annan roll och våga säga: Jag vet inte. 

Detta är inlägg 25 av 100 i utmaningen blogg100, som går ut på att blogga varje dag.